BAŞLARKEN... TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'NDAN

4.12.2017

Türk Nöroloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Derneğimiz bu yıl itibariyle, bildiğiniz gibi 25. yılına ulaşmıştır. 25. yılda ülkemizde ve uluslararası alanda saygın, nöroloji bilim ve sağlık sunumu alanında katkısını her yıl daha ileri götüren bir derneğin üyesi olmanın gururunu paylaşıyoruz. Derneğimizin kurucu üyeleri olan değerli hocalarımızın misyon ve hedeflerini sonraki yönetim kurulları daha da ileriye götürmek üzere kesintisiz katkılarda bulundular. Kongrelerimiz, nörolojinin neredeyse bütün temel alanlarında zengin sempozyum ve toplantı takvimimiz, üyelerimizin çoğunluğunu kucaklayan bilimsel çalışma grupları ve sosyal komisyonlarımız uzmanlık dernekleri tarafından beğeni ile izlenmektedir. Nöroloji eğitimimizi standardize etmede ve uluslarası düzeyde tutmamızı sağlamada önemli olan Yeterlik Kurulumuz ve aktiviteleri örnek aktivitelerdir.  Bütün bunların yanısıra geleceğimiz olan gençlerimiz umut verici bir yolda ilerlemekte ve derneğimizin her türlü aktivitesinde yer alarak geleceğe hazırlanmaktadırlar.

Sevgili meslektaşlarım, geçtiğimiz üç yılda da yönetim kurulu üyesi çok değerli hocalarımla özverili bir çalışma dönemi yürütmeye çalıştık. Sevgili hocam Prof. Dr. Bülent Elibol, değerli arkadaşlarım Prof. Dr. Yeşim Parman, Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın’a, geçmiş dönemlerde yapmış oldukları büyük katkıları için teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir enerji ve adanmışlıkla derneğimize ve alanımıza unutulmayacak değerler kattılar. Desteklerinin süreceğinden emin olmamız bize güven vermektedir. Sevgili  arkadaşlarım Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, Prof. Dr. Cavit Boz yönetim kuruluna  deneyimlerini ve enerjilerini yeni dönemde de aktarmaya devam edeceklerdir, kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulumuz kısmi bir değişiklikle, yine alanlarında yetkin, derneğimiz için sorumluluk duyan ve misyonumuzu, hedeflerimizi daha da ileri götürmeye kararlı arkadaşlarımızın katılımı, sizlerin de güveni ve desteği ile şekillenmiştir. Değerli meslektaşlarımız Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar,  Prof. Dr. Nerses Bebek, Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu ve Prof. Dr. Kayıhan Uluç bu yeni dönemde bize katılmış, nörolojiyi birlikte daha iyiye götürmek üzere güç katmışlardır. Nöroloji ailesinde yetişmekte olan gençlerimizin de alana bu kadar sahip çıkması ve sorumluluk göstermesi bizi ayrıca mutlu etmiştir. Sahada nöroloji sağlık hizmetini fedakarca yürüten, bilim alanında, akademik alanda yer almak için çaba gösteren bu genç arkadaşlarımızın da her zaman yanlarında ve yakınlarında olacağız ve geleceği birlikte oluşturacağız.

Derneğimiz, her alanda çalışan arkadaşlarımızla da birlikte olmaya devam edecek ve ülkemizde en zor tıbbi alanda, en zor hastalarla çalışan meslektaşlarımızın her türlü sorununu birlikte çözmeye çalışacağız.

Türk Nöroloji Derneği’nin değerli üyeleri, bir kere daha  aile olduğumuzu kanıtladığımız bu süreçte, desteğiniz ve güveniniz için, yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

 

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı