1. Palyatif Bakım Sempozyumu, İzmir

12.12.2017

Palyatif Bakım Derneği 2006 yılında kanser hastalarına terminal dönemde multidisipliner bakım sağlamak amacı ile kurulmuştur. WHO’nun 2006 palyatif bakımla ilgili yaptığı tanımlama, “Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım” dır . Palyatif bakımda amaç; sorunların giderilmesini sağlamak, semptomları yönetmek, yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bu amaçları gerçekleştirmek bu konuyla ilgili çalışan Algoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal onkoloji, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İç hastalıkları ve Cerrahi hemşireliği, Cerrahi dallar, Göğüs hastalıklarından hekim, hemşirelerin aktif katılımı ile olmalıdır. Palyatif bakımın prensipleri bu disiplinlerle birlikte, ağrı ve diğer stres verici semptomların giderilmesini sağlamak, normal bir süreç olarak yaşama ve ölüme saygı duymayı belirtmek, ölümü ne çabuklaştırmayı ne de ertelemeyi sağlamaktır. Derneğimiz bu anlamda hekim, aile, hemşire arasında profesyonel ilişkiyi desteklemeyi, bu konuda eğitim sağlamayı hedeflemektedir.

Derneğin çalışma alanları, rehabilitasyon, ağrı tedavisi, beslenme, hasta-hekim-aile üçgeninde psikiyatrik destek, hasta-aile-hekim-hemşire eğitimi, onkoloji ve cerrahidir. Vizyonumuz multidisipliner olma, misyonumuz hasta ve ailelerini yalnız ve desteksiz bırakmamaktır.

Derneğimizin 1. Sempozyumu 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir’de Grand Wyndham Otelinde gerçekleştirilecektir. Bizler palyatif bakımın doğru uygulanabilmesi için en önemli koşulun, ‘‘farklı disiplinlerin bir arada ve yüksek bir uyumla çalışması’’ olduğuna inanıyor, bu toplantıda farklı disiplinlerdeki tüm arkadaşlarımızı bir arada görmek düşüncesinin heyecanını ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle palyatif bakım ile ilgili birçok güncel konuyu ele almayı ve tartışmayı hedeflediğimiz kapsamlı bir sempozyum programı üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz.