NÖROLOJİDE EK ÖDEMELER HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SÜREÇ VE TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ

14.12.2017
Değerli Üyemiz,
 
Nöroloji alanında ek işlem uygulamaları ile ilgili olarak ilgili makamlarla yürüttüğümüz çalışmalar ve görüşmeler kapsamında TND tarafından talep edilen toplantıya davet edilen, sahada uygulamalardan bizzat muzdarip arkadaşlarımızca gerçekleştirilen toplantıda izlenimler aşağıda yer almaktadır. 
Bu konuda gerekirse hukuksal alanda çalışmalarımız sürecektir.
 
Türk Nöroloji Derneği 
Yönetim Kurulu
 
TOPLANTI RAPORU
 
11/12 /2017  Pazartesi günü  TC Sağlık Bakanlığı Kamu  Hastaneleri Genel Müdürlüğü  Ek Ödemeler  Daire  Başkanı  Sayın  Dr. Abdullah ŞEKER ile toplantımıza, Türk Nöroloji   Derneği tarafından  görevlendirilen
 
Komisyon: (   Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurlu Üyesi Prof.Dr. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Doç. Dr. Abdurrahman NEYAL,   Uzm. Dr. M. Tuncay  EPÇELİDEN ) toplantıda bulundu.
 
Ek Ödemeler Daire  Başkan Yrd.  Op. Dr. Hüdaver  NURLU  tarafından açıklama ve bilgi aldığımız , ayrıca sorunlarımızı belirtiğimiz toplantı yaklaşık  bır buçuk saat sürmüştür.
 
Nörolji Polikliniklerinde   ve yatan hastalarında  ilgili uzmanlara  ek puan verilen  ( 701.580 Adale Testi, 701.610 Denge/koordinasyon Testi,701.640 El beceri Testi, 701.660 Günlük Yaşam Aktiviteleri  Testi,
701.620 Duygu  -Algı- Motor Değerlendirme,  701.700  Postur Analizi ,  701.720 Yürüme Analizi  ve bunun gibi    …… ) testlerin SUT  açıklaması sonrası   ödemeden çıkarılması ile iptal edildiği.
Daha  sonra   Türk  Nöroloji Derneği girişimleri ile  açıklanan   yeni  SUT   (  9 Eylül 2017  -  30175  Sayılı Resmi
Gazetede  yayınlanan )  kararında:     ''Nöroloji  Uzmanı  tarafından yapıldığı ve  faturalandırıldığı taktirde ödenir ‘’ ibaresi yer almaktadır.
Fakat  bu konu  Ek Tıbbı Girişimsel İşlem Yönergesinde  yeralmadığı ve açıklanmadığı  için  Nöroloji uzmanları mağduriyet   yaşamaktadır.
 
Cevap:Nöroloji   Polikliniklerinde   paket   fiyat olduğu  bu testlerin girilmesinin   zaten  paketi  aştığı belirtildi.
 
Bu  teslerin  çoğunun  FTR  ile  ortak olduğu  , hatta  MS. CVH,   Polinöropati  VBY Vertigo  Demansta   Nöroloji   için   elzem olduğu    açıklandı. Halen   FTR   uzmanlarınca  Polikliniklerde   Puanlandırıldığı  ve faturaya  yansıdığı hatırlatıldı.
FTR Polikiniklerinde  kamu zararı olup olmadığı  Nöroloji  Polikliniklerinde  Kamu zararı olduğumu  ima edliliyor  diye soruldu   …
 
Cevap:Haklı olduğumuz  onlara da verilmemesi gerektiği vurgulandı.  Ama  Global Bütçe olduğu  ne  girerse girsin  paket fiyat  olduğu   söylendi.
 
Yatan hastalarda  bu testlerin  Paket  harici olduğu ve  faturalandırılabileceği   anlatıldı.  Branşlar   arasında  eşitsizliğin  giderilmesi ve  Nöroloji gibi yoğun çalışan  riskli  bir  birimin  Ek Puan olmaması sebebi ile   Türkiye   Puan Ortalamalarının çok altında  olmasının  üzüntüsü aktarıldı.  İlgili ek belgeler   teslim edildi.
 
Cevap: Yeni  yapılacak Yönergede Türk Nöroloji  Derneğinin  önerileri  dikkate alınacağı belirtildi.