SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE GÖRÜŞME RAPORU

2.01.2018

27.12.2017 Çarşamba günü SUT ve ek ödemelere ilişkin SGK Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Refik Altun ile görüşüldü. Toplantıda Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr Mehmet Akif Topçuoğlu, Uzm. Dr. Mecit Tuncay Epceliden, Uzm. Dr. Ahmet Onur Keskin’den oluşan komisyon hazır bulundu. Nöroloji polikliniklerinde ve yatan hastalarda ilgili uzmanlara ek puan verilen (701.580 Adale Testi, 701.610 Denge/koordinasyon Testi, 701.640 El beceri Testi, 701.660 Günlük Yaşam Aktiviteleri  Testi, 701.620 Duygu-Algı-Motor Değerlendirme, 701.700  Postur Analizi 701.720 Yürüme Analizi  ve bunun gibi...) testlerin SUT açıklaması sonrası ödemeden çıkarılması ile iptal edildiği. Daha  sonra Türk  Nöroloji Derneği girişimleri ile  açıklanan   yeni  SUT (9 Eylül 2017 tarihli 30175 Sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan) kararında: “'Nöroloji  Uzmanı  tarafından yapıldığı ve  faturalandırıldığı takdirde ödenir” ibaresi yer almaktadır.

SGK Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Refik Altun ile toplantımız yaklaşık bir saatin üzerinde sürmüştür.

SUT (9 Eylül 2017 tarihli ve 30175  Sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan) kararında, aynı tebliğ ekli, hizmet başı ekli hizmet listesi (EK-2B) aşağıdaki düzenlemelerin yapıldığı hatırlatıldı.

701.580 Adale Testi= 4.8 TL,

701.610 Denge/koordinasyon Testi= 13,45 TL,

701.640 El beceri Testi=13,41 TL,

701.660 Günlük Yaşam Aktiviteleri  Testi=14,9TL,

701.620 Duygu-Algı-Motor Değerlendirme=13,41 TL,

701.720 Yürüme Analizi=14,9 TL,

701.650 Elektrodiagnostik Testler 14,9 TL ,

 701.690 Nörofizyolojik Değerlendirme 14,9 TL,

701.700 Postür Analizi= 13,41 TL

Daha önceki bakanlık toplantımızda, bu testlerin ayaktan poliklinik hastalarında vaka başı paket fiyat uygulaması olduğu için girilmesinin gereksiz ve zarar olduğu belirtilmişti. Nöroloji poliklinik paket fiyatının 28 TL olduğu belirtilmiştir. Fakat FTR polikliniklerinin paket fiyatının 24 TL olduğu, FTR uzmanlarınca bu testlerin halen girildiği ve FTR uzmanlarının bu yapılan değerlendirmelerden girişimsel işlem puanı alabildikleri hatırlatıldı.

Bu konu SGK Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Refik Altun Beye soruldu.

CEVAP: Hem nöroloji hem de fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerinde paket fiyat uygulaması olduğu doğrudur. EK- 2B listesinde yer alan girişimsel işlem listesindeki değerlendirmelerin hastalara yapılması ve puanlandırılması kamu zararı oluşturmaz. Çünkü globalbütçe vardır. Nöroloji polikliniğinde bir hastadan 28 TL’nin altında işlem yapılabilir, ama yine de 28 TL fatura ödenir. Üstünde de işlem yapılsa yine 28 TL işlem ödenir. Önemli olan ay sonunda değerlendirilen global karlılıktır. Bu durum fizik tedavi ve nöroloji poliklinikleri için farklılık göstermemektedir.

SUT (9 Eylül 2017, 30175  Sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan) kararında, aynı tebliğ ekli hizmet başı ekli hizmet listesinde (EK-2B) yer alan, yukarıda belirtilen değerlendirme girişimsel işlemlerinin hepsi nöroloji uzmanları tarafından fatura edilebilir denildi.

Bu uygulamaların Fizik Tedavi Uzmanlarına girişimsel işlem yönergesinde puan verildiği fakat nöroloji uzmanlarının bu uygulamalardan puan alamadıkları hatırlatıldı. Bu haksızlığın ve mağduriyetin nasıl giderebileceği soruldu.

CEVAP: Konunun tamamen T.C Sağlık Bakanlığı ile ilgili olup SGK tarafından faturalandırılmasında bir engel bulunmadığı belirtildi.

802.891 Akut İnmede Trombektomi için girişimsel işlem listesinde nörolojinin ismi zikredilmemektedir. Ama yapamaz diye bir ibare de olmadığı için “halen faturalandırılabilir” denildi.

CEVAP: Bu hususta ayrıntılı bir girişimsel işlem uygulama listesi sunulması halinde konunun değerlendirileceği söylendi.

700.870 kodlu trombolik tedavi uygulaması, venöz yoldan kardiyovasküler sistem başlığı altında yer almaktadır. Bunun da nöroloji uygulamaları başlığı altında inmede trombolitik tedavi adı altında tanımlanması istendi.

CEVAP: Bu konuda yazılı olarak T.C sağlık bakanlığı ve SGK kurumuna başvurulmasının uygun olacağı söylendi.

Girişimsel İşlemler listesinde7.7 Sinir Sistemi kısmında tanımlanan bazı işlemlerin puanlarının ve ücretlendirmesinin özellikli olmaları, her birimde yapılmamaları ve uzun zamanda yapılabilmelerine rağmen yetersiz olduğu bildirildi.

CEVAP: Global bütçe nedeniyle ücretlendirmelerin arttırılması mümkün olamadığı söylendi.

Pregabalin etken maddeleri ilaçların 2. Basamakta çalışan nöroloji uzmanları tarafından nöropatik ağrıda reçetelendirilemediği ve ilaç raporu çıkarılamadığı aktarıldı. Bu konuda SGK ilaç daire başlanlığında sayın Tuncay Alkan ile görüşüldü.

CEVAP: Bu konularda daha önce de nöroloji derneği tarafından talepte bulunulduğunu belirtti. Bu ilaçların prospektüsünde diyabetik “ağrılı nöropati tedavisinde kullanılır” ibaresinin olduğu öncelikle prospektüste diyabetik kelimesinin kaldırılıp ağrılı nöropati yazılmasının gerektiği söylendi. Ayrıca daire başkanlığımıza ayrıntılı bir yazı ile tekrar başvurulmasının gerekliliği, günümüzde 2. Basamak hastanelerde artık EMG cihazlarının yaygın olduğu, her türlü testin modern cihazlarla yapılabildiği, bu konuda nöropati teşhisi koymada sıkıntı olmadığını belirten bir yazının ivedilikle SGK İlaç Daire Başkanlığına gönderilmesi istenmiştir.

Söz konusu toplantımız iyi dileklerle sona ermiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Türk Nöroloji Derneği

Yönetim Kurulu