Nöroloji Uzmanları Koordinasyon Kurulu

4.01.2018

Değerli Üyemiz,

Nöroloji alanında değişik basamaklarda hizmet veren üyelerimizin özlük hakları, karşılaştıkları problemleri paylaşma, ortak çözümler arama ve oluşturma, bölgeler ve farklı çalışma alanları arasında iletişimi geliştirme amacıyla akademik alan dışında çalışan meslektaşlarımızdan oluşacak, bütün bölgelerimizi temsil edebilme çeşitliliğine sahip “Nöroloji Uzmanları Koordinasyon Kurulu” nun dernek faaliyetlerinde aktif rol alması, ilgili kurumlarla doğrudan ve etkin iletişim oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu kurulda yer almak isteyen meslektaşlarımızın 10 Ocak 2018 tarihine kadar dernek sekreteryamıza iletişim bilgilerini göndermelerini rica ediyor, birlikte verimli bir işbirliği içinde olmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu