İstanbul Tabip Odası Tıp Haftası Ödülleri için Aday Önerisi

22.01.2018

Değerli Üyemiz,

 

Adaylarınızı lütfen [email protected] adresine gönderiniz.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

TIP HİZMET ÖDÜLÜ

Bir bilim dalı veya araştırma merkezinin kurulmasına öncülük eden, bu dallarda ekol yaratan ve kişilerin yetişmesini sağlayan, sağlık alanında yeni bir metodolojinin uygulama ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden, toplum sağlığı açısından önem taşıyan sorunların çözümü için sürekli ve yaygın bir çaba gösterenlere verilir.

TIP BİLİM ÖDÜLÜ

Bilime orijinal katkısı olan ve/veya kendi bilim dalında sürekli olarak bilimsel çalışmalar üreten ve sürdüren kişiye verilir.

ADAYLIK

Tıp fakültesi dekanlıkları ve fakülte yönetim kurulları, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim Hastanesi Başhekimlikleri, uzmanlık dernekleri, TÜBİTAK, TÜBA, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları; T.C. vatandaşı ve tıbbi deontolojiye saygılı hekimler arasından aday gösterilebilir.

Şahsın kendisi adaylık başvurusunda bulunamaz.

Daha önce aynı ödülü almış olanlar aday gösterilemezler.

Adaylık için son başvuru tarihi 3 Şubat 2018 Cuma günüdür.