12.02.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 

Haftanın Sorusu:

35 yaşında erkek hasta 1 yıl önce başlayan her iki omuz ve kolunu etkileyen yanıcı ağrı ve disestezi yakınmaları ile başvuruyor. Ayrıca son 1 aydır her iki elinde beceriksizlik ve biraz da kuvvetsizlik olduğunu belirtiyor. Özgeçmişinden yaklaşık 3 yıl önce ciddi bir motosiklet kazası geçirdiğini ve servikal bölge kemiklerinde kırık meydana geldiğini öğreniyorsunuz. Muayenesinde her iki omuz ve üst kol bölgesinde ağrı ve ısı duyusunun azaldığını, ama üst ekstremitelerinde pozisyon duyusunun korunduğunu buluyorsunuz. Motor muayenesinde bilateral intrinsik el kaslarında atrofi ve kuvvetsizlik mevcut. Ayrıca, üst ekstremitelerinde derin tendon reflekslerinin azaldığını saptıyorsunuz. Diğer nörolojik muayene bulguları normal sınırlarda bulunuyor. Elde ettiğiniz verilere bakarak spinal kordun santral bölgesinde etkilenme olduğunu düşünüyorsunuz. Sizce hastanın mevcut durumu aşağıdakilerden hangisi ile en çok ilgilidir?Seçenekler:
  1. Dorsal kolonların bilateral etkilenmesi [5 Oy]
  2. Spinal kordun servikal bölgede genişlemesi [30 Oy]
  3. Lateral kortikospinal traktuslarda kısmi etkilenme olması [16 Oy]
  4. Lateral spinotalamik traktusların somatotopik organizasyonu [25 Oy]
  5. Ön boynuz hücrelerinin korunması [7 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap D’dir. Hastanın hastalığının erken evrelerinde üst ekstremite proksimallerinde ağrı – ısı duyusu azalmışken, spontan ağrı hissetmesi, lateral spinotalamik traktusların erken evrede tutulumunu düşündürmektedir. Hastanın derin duyusu normaldir, üst motor nöron tutulumunu düşündürür belirti veya bulgu saptanmamıştır, ama el kaslarında atrofi ve kuvvet kaybı olması ön boynuz motor nöronlarının etkilendiğini akla getirmektedir. Hastanın mevcut tablosu en çok lateral spinotalamik yolların somatotopik organizasyonu ile ilişkilidir. Buna göre, sakral spinotalamik yollar en lateralde yerleşmişken, servikal bölgeden gelen lifler medialde yer almaktadır. 

 

Kaynak: CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology. Issue: Volume 14(3, Spinal Cord, Root, and Plexus Disorders), June 2008, pp 11-35