Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

20.02.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

21 yaşındaki kadın hasta yakın zamanda başlayan ve aralıklı seyreden spesifik karakteri olmayan bir baş ağrısı yakınması ile başvuruyor. Nörolojik muayenesi normal sınırlarda saptanan hastanın çekilen kranial MRG’sinde aşağıda görülen bulgu saptanıyor. Bu hastanın tanısı ve bu lezyona ikincil gelişebilecek olası komplikasyon nedir?

 1. Lezyon: Tüberoskleroza bağlı suebpendimal nodül. Olası komplikasyon: Nöbet 
  [%8 - 6 Oy]
 2. Lezyon: 3. vetrikülde kolloid kisti. Olası komplikasyon: Ani ölüm 
  [%64 - 51 Oy]
 3. Lezyon: 3. ventrikülde kanama. Olası komplikasyon: Komunike hidrosefali 
  [%11 - 9 Oy]
 4. Lezyon: Nörofibromatozis tip 1. Olası komplikasyon: Yukarı bakış paralizisi 
  [%2 - 2 Oy]
 5. Lezyon: Lenfositik hipofizitis. Olası komplikasyon: Pitüiter apopleksi 
  [%15 - 12 Oy]

Doğru cevap B şıkkıdır. Lezyonun görüntüsü ve yerleşimi kolloid kist için tipiktir. Kolloid kistler, hemen her zaman 3. ventrikülün ön 1/3’ünde, foramen Monro komşuluğunda yerleşir. Sinyal özellikleri içeriklerine göre değişiklik gösterir. Mukus veya protein içerdiklerinden sıklıkla T1-ağırlıklı kesitlerde hiper, T2-ağırlıklı kesitlerde hipointens olarak gözükürler. Foreman Monro’nun kolloid kist yüzünden tıkanması akut hidrosefali, koma ve ani ölüme sebep olabilir.

 
 

Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Volume I. Part 39. Structural Imaging using Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography. Page 446.e8.