16 Mart, T.C. Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı Rapor

21.03.2018

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı, 16 Mart
2018 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  Çalıştay’a Türk
Nöroloji Derneği’ni temsilen Dernek Başkanımız Prof. Dr. Şerefnur
Öztürk ve Nöroloji Koordinasyon Çalışma Grubu Moderatörü Uzm. Dr. A.
Onur Keskin katılmıştır. Dr. A. Onur Keskin’in Çalıştay ile ilgili
hazırladığı toplantı raporu ektedir.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Deneği Yönetim Kurulu