Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

22.03.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

31 yaşındaki erkek hasta trafik kazası geçiriyor. Yaygın sağ üst ekstremite kuvvetsizliği, total el paralizisi meydana geliyor. Hasta Nörofizyoloji laboratuvarına yönlendiriliyor. Sinir iletim çalışmasında şu bulgular bulunuyor;

 

Anormal olanlar

Normal olanlar

Motor

Duyu

       Median

    Ulnar

       Ulnar

    Medial antebrakial

       Radial

    Radial

       Aksiller

    Median I. parmak

 

    

Bu bulgular eşliğinde ne düşünülmeli ve yapılmalıdır?

 Seçenekler:

  1. Bulgular, brakial pleksopati ile uyumludur. Ek tetkik yapmaya gerek yoktur [1 Oy]
  2. Hastada olası tanı kök avülziyonudur, iğne EMG ile brakial pleksusun tüm trunkusları değerlendirilmelidir [51 Oy]
  3. Lezyon lokalizyonu ganglion düzeyine işaret etmektedir, görüntüleme yöntemi kullanılmalıdır [12 Oy]
  4. Sadece motor sinirlerin etkilenmesi olası değildir. ENMG tetkiki yanlış yapılmış olabilir, tekrarlamak gerekir. [10 Oy]
  5. Tetkik yetersizdir. Nöromusküler kavşak hastalığını dışlamak için ardışık sinir uyarım testi yapılmalıdır. [1 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:


Doğru cevap B şıkkı olup, hastada mevcut bulgulara bakarak düşünülecek tanı, servikal kök avülziyonudur. Avülziyon, kök yırtılmasına verilen isimdir. Ön servikal kökler, arka köklere göre travmaya daha yatkındır. Bunun nedenleri, dorsal sinir köklerinin arka kök ganglionu ile birleşim göstermesi ve bu köklerin dural kılıfının daha kalın olmasıdır. Kök avülziyonları, daha çok servikal bölgede meydana gelmektedir. Total veya kısmi avülziyon görülebilir. Klinikte ön ve arka köklerin ilgili myotom ve dermatomlarında flask tipte bir paralizi ve anestezi meydana gelir. Sinir iletim çalışmaları ve iğne EMG incelemesi kök avülziyon tanısında büyük önem taşır. Duyu sinir iletim çalışmaları bir lezyonun preganglionik veya ganglionik-postganglionik oluşu hakkında bilgi verir. Eğer duyu sinir iletim çalışmalarında anormallik yoksa lezyonun preganglionik olduğu düşünülür. Kök avülziyonunda motor sinirlere ait amplitüdler düşük elde edilir veya herhangi bir yanıt saptanamaz. İğne EMG çalışmasında özellikle paraspinal kasların değerlendirilmesi önemlidir. Servikal paraspinal kaslarda denervasyon potansiyelleri görülmesi kök avülziyon tanısını destekler.

 
Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Page 1768.