Nöroloji Uzmanlık Eğitimi Rotasyonlarına İlişkin Soru ve Cevaplar

5.04.2018

Değerli Üyemiz

 

Son günlerde, üyelerimiz tarafından sıkça sorulan NörolojiUzmanlık Eğitimine yönelik aldığımız sorulara ilişkin, TUKMOS’dan aldığımız cevaplar aşağıda yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği

Yönetim Kurulu

 

 

Nöroloji Uzmanlık  Eğitimi Rotasyonlarına  İlişkin Soru ve Cevaplar

 

Soru1:

1.4.2018 tarihinden sonra göreve başlayan asistanlar 5 yıllık ve yeni rotasyon sistemine tabi olacaklardır. Asistanlık süresi devam eden asistanlar dilekçe verdiklerinde sürelerini 5 yıla çıkartabileceklerdir. Ancak, asistanlık süresi devam eden asistanlar, dilekçe verip 4 yıla tabi olmaya devam ettikleri halde, yeni sisteme göre rotasyonlarını yapabilirler mi?
Evet ise bu dilekçenin belirli bir son tarihi var mıdır ve bu iç rotasyonları da kapsamakta mıdır?

 

Cevap1:

21 – 23 / 06 / 2010 Karar No: 82 çerçevesinde;

Tıpta Uzmanlık Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, Kurulun Görevleri başlıklı 5 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların sürelerinin aşağıdakibiçimde belirlenmesine karar verilmiştir.

Uzmanlık eğitim rotasyonlarının Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından değiştirildiği tarihten sonra uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarının uygulanmasına ilişkin izlenecek yol:

  • Birimde mevcut uzmanlık öğrencilerine bu durum program yöneticisi tarafından duyurulur ve tercihleri alınır. Rotasyona eski düzenlemeye göre devam etmek isteyenlerin rotasyon çizelgesi değiştirilmez.
  • Rotasyonlarını, değiştirilmiş yeni duruma göre yapmak isteyenler için yazılı başvuruları alınarak gerekli düzenleme yapılır.
  • Birimde mevcut uzmanlık öğrencilerinin rotasyon çizelgelerinin son durumu uzmanlık öğrencilerinin tercih dilekçeleri ile birlikte kurum yönetimine bildirilir.
  • Eğitim sürelerini değiştirmek isteyenlerin rotasyonları, eğitim sürelerine göre “paket” gibi düşünülüp uygulanacağı için, sadece eğitim süresine uygun paket rotasyonu yapabilirler.Soru 2:

Eğitim standartlarında belirtilen “Mekan ve donanım standartları”  için Nöroloji kliniği bünyesinde bir “nörolojik Yoğun Bakım” veya “Arayoğun Bakım”, “Nörolojik kritik hastaların tedavi edildiği ünite” olması zorunluluğu var mıdır? Yoğun bakım rotasyonu nasıl yapılacaktır?

Cevap 2:

Norolojik Yoğun bakıma ait yetkinliklerin kazandırılması sağlanacak olup, kurumda yer alan yoğun bakım ünitesinde programınıza özgü (ayrılması asgari şart olarak koşulan 4 yatak çerçevesinde) nöroloji müfredatı içinde yer alan nörolojik yoğun bakıma yönelik yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Soru 3:

Bir ay “uyku laboratuvarı” rotasyonunun hangi koşullarda yapılacağıkonusunda ayrıntılar nelerdir? Hastane bünyesinde Uyku laboratuarı nöroloji dışı kliniklerce işletilmekte olan kurumlarda bu rotasyon için asistanın uyku laboratuvarında resmen görevlendirilme zorunluluğu var mıdır? Eğer cevap evet ise asistanın bu süre içerisinde oradaki görev ve sorumlulukları ne olacaktır?

Cevap 3:

İç rotasyon kavramı, dış rotasyonlardan farklı olarak, rotasyon adı ile anılmamakta, çalışılması gereken alanlar olarak anılmaktadır.Uyku laboratuvarı rotasyonunuz olmayıp, bu alanlar eğitim süresince çalışılması gereken alanlar oalarak tanımlıdır. Uyku bozukluklarına yönelik yetkinliklerin kazandırılması; kurumunuzda varsa uyku laboratuvarı orada yoksa, bu yetkinlikleri kazanabileceği bir kuruma resmi görevlendirme ile gönderilerek kazandırılması gerekmektedir.