Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

11.04.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

Hiperlipidemi, koroner arter hastalığı ve depresyon hikayesi bulunan 74 yaşındaki erkek hasta, abdominal aort anevrizması nedeniyle acilen ameliyata alınıyor. Postoperatif dönemde cerrahi yoğun bakım ünitesine alınan ve ekstübe edilen hastaya ağrı kontrolü için 50 mcg/saat fentanil infüzyonu başlanıyor. Ameliyattan yaklaşık 48 saat sonra hastada huzursuzluk başlıyor. Bu evrede ölçülen vital bulgularında vücut ısısı 38.1°C, kan basıncı 177/96 mm Hg, nabzı regüler ve 113 vuru/dak, solunum hızı 22 solunum/dak olarak saptanıyor. Muayenesinde aşırı terleme ile gövde ve üst ekstremitelerinde aralıklı tremor aktivitesi gözleniyor. Bilinci açık olan hastada özellikle dikkat ve yönelim bozukluğu saptanıyor. Bilateral ışığa yanıtlı 6 mm pupilleri olan hastanın, nörolojik muayenesinde ek bulgu gözlenmiyor. Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?Seçenekler:

  1. Malign hipertermi [34 Oy]
  2. Nöroleptik malign sendrom [11 Oy]
  3. Non-konvülzif status epileptikus [2 Oy]
  4. Sepsis [3 Oy]
  5. Serotonin sendromu [41 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:


Doğru cevap E şıkkıdır. Serotonin içeren ilaç kullanımı sonrası gelişen disotonomi (ateş, hipertansiyon, taşikardi, midriazis, aşırı terleme), tremor ve ensefalopati tablosu en çok serotonin sendromunu düşündürür. Bu sendromun ayırıcı tanısında malign hipertermi, nöroleptik malign sendrom, antikolinerjik toksisitesi, sepsis, sefepim nörotoksisitesi, ensefalit ve non-konvülzif status epileptikus yer almaktadır. Bu hastalıklardan ayrımı hikaye ve klinik bulgular ile sağlanır.

 
Kaynak: Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med 2005;352(11):1112–1120. doi:10.1056/NEJMra041867.