Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı Görüş Talebi

18.04.2018

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Mart 2018 tarihinde İstanbul'da Müsteşar Sn.
Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün katılımıyla gerçekleştirdiği, Dernek
yönetimimizin de katılmış olduğu Uzmanlık Dallarının Sorunları
Çalıştayı'nın ardından, derneğimize ilettiği görüş talebi ektedir.
Sıralanan maddeler ile ilgili görüş ve taleplerinizi en geç 20 Nisan
2018 Cuma gününe kadar [email protected] adresine iletmenizi rica
ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği
Yönetim Kurulu