Nöroloji Alanında Sinir Blokajı İle İlgili Uygulamalar

19.04.2018

Nöroloji uzmanları tarafından endikasyon konulması halinde uygulanan GON ve supraorbital bölge blokajları nöroloji “Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı”nda büyük oksipital sinir blokajları, periferik sinir lokal enjeksiyonları ve ganglion blokajları olarak yer almaktadır yer almaktadır ve nörologlar tarafından yapılabilir.

(GON blokajı tek taraflı , supraorbital 2 taraflı ) SUT’ ta 550400 ( Tetik nokta enj.), 550490 (Greater ve lesser oksipital sinir bloğu ), 550670 ( Supraorbital vs) kodlu girişler bu kapsamda değerlendirilir.

Bu girişimler uygun koşullarda poliklinik ortamında yapılabilir, ne sıklıkta yapılacağı endikasyon konulan hasta ile orantılıdır, kısıtlama yapılamaz. 

Endikasyon durumunda ve gerektiği hallerde bir hastaya enjeksiyon sınırlaması yoktur.  (Bilateral veya yukarıda sayılan enjeksiyonların bir arada yapılabilir).

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türk Nöroloji Derneği

Yönetim Kurulu

 

 

Nöroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında büyük oksipital sinir blokajları, periferik sinir lokal enjeksiyonları ve ganglion blokajları yer almaktadır. Bu nedenle nörologlar tarafından yapılabilir.