2018 yılı “Akut iskemik inmede IV tPA: Merkezinde Eğitim bursu” programı için başvuru dönemi başlamıştır.

24.04.2018

Türkiye’de akut iskemik inme tedavisinin bireysel ve sistem düzeyinde en vazgeçilmez bileşeni olan intra-venöz doku plazminojen aktivatörü (IV tPA) kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları (TND-BDH) çalışma grubu geçen sene Akut iskemik inmede IV tPA: Merkezinde Eğitim Bursu” başlatmış idi. Bu aktiviteden 2017 yılı içerisinde 14 meslektaşımız yararlanmıştır. Bu arkadaşlarımızın hemen tamamı kendi hastanelerine döndüklerinde bu tedaviyi aktif şekilde uyguladılar, ve inme bağlamında gurur verici başarılara imza attılar. Hepsini kutluyoruz. Bu motivasyon ile TND-BDH çalışma grubu 2018 yılında bu kez 20 (yirmi) meslektaşımız için bu imkanı sağlama yoluna gidecektir.

Bu programda yer almak isteyen meslektaşlarımızın TND-BDH çalışma grubu moderatörü olan Dr. M. Akif Topcuoğlu’na veya doğrudan TND sekreteryasına kısa bir CV (fotoğraf içermeli) ile elektronik ortamda başvurmaları yeterlidir. Geçen dönemde kapasite sınırı nedeniyle başvurusunu kabul edemediğimiz arkadaşlarımızın bu yıl da başvuru yapması halinde kendilerinin avantajlı olacağını hatırlatırız.

Bursiyerler IV tPA tedavisinin rutin şekilde uygulanageldiği 8 (sekiz) merkezimizde 2 (iki) hafta süreli yerinde eğitim, ve takiben kendi hastanesinde tedaviyi uygulayacağı ilk 10 (on) hasta için merkez hocalarından konsültasyon desteği alacaklardır. Türk Nöroloji Derneği bu eğitim programının tamamı kapsayacak şekilde burs sağlamaktadır.

2018 yılında bursiyerlerin gideceği merkezler Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Prof. Dr. A. Özcan Özdemir, Eskişehir); Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Prof. Dr. Kürşad Kutluk, İzmir); İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi (Prof. Dr. Yakup Krespi, İstanbul); Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gaziantep, Prof. Dr. Semih Giray); Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Trabzon, Prof. Dr. Zekeriya Alioğlu); Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Konya, Prof. Dr. Şerefnur Öztürk), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Prof.Dr. Hadiye Şirin, İzmir) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Prof. Dr. M.A.Topcuoglu, Ankara) olarak belirlenmiştir. Bu dönemde merkezlere gidecek bursiyerler için sayı limiti konulmamıştır.

Başvuru süreci ile ilgili ek bilgi almak için TND sekreteryasına veya doğrudan moderatöre başvurabilirsiniz. ([email protected])