“Nörotek Türkiye” çalışması 10 Mayıs Dünya İnme Farkındalık gününde yapılıyor.

8.05.2018

Nörovasküler hastalıklar geçici iskemik atak, iskemik inme, intraserebral kanama, subaraknoid kanama, global serebral iskemi yani kardiyopulmoner arresti kapsıyor. Bu hastalıklar nöroloji servislerimizde yatmakta olan hastaların her daim en büyük bölümünü oluşturuyor. Ancak, ülkemizde genele projekte edilebilecek veriler kısıtlı veya güncel değil. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için bu “Dünya İnme Farkındalık Günü”nde ülkemizdeki 30 sağlık bölgesinden örneklenen nöroloji servislerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan bir çalışma planlandı. Plan Türkiye’de hastanede yatan nörovasküler hastaların özellikleri tespit etmek. Bu çalışmada hasta takibinin tipi, etkinliği ve sonuçları en temel metrikler açısından değerlendiriliyor. İnmeyle ilgili kalite metrikleri ilk defa bu boyutta ortaya konulmuş olacak. Sonuçlar, akademik ortamlar dışında sağlıkla ilgili tüm paydaş ve tarafların da kullanabileceği şekilde analiz edileceğinden, verimli olacaktır.

Araştırmanın koordinasyon merkezi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’dır. Koordinasyon komitesini Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. M.A. Topçuoğlu ve Prof. Dr. E.M. Arsava, ESOGU’den Prof. Dr. A.Ö. Özdemir, Konya Selçuk ÜTF’den Prof. Dr. Ş. Öztürk ile Aydın Ü. Medical Park’dan Prof. Dr. Y. Krespi oluşturmaktadır. Bu çalışmada yer almak için çalışma grubu başkanı Prof. Dr. M.A. Topçuoğlu’na en geç 10 mayıs sabahı bu isteği iletmiş olmanız yeterlidir. Gayretimizin başarılı olması umuduyla duyurulur.