Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

22.05.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

Aşağıdaki spinal kord hastalıklarının hangisinde intravenöz metilprednizolon sonrası klinik kötüleşme olabilir?

 Seçenekler:

  1. Akut transvers miyelit [2 Oy]
  2. Epidural hematom [11 Oy]
  3. Torakoabdominal cerrahi sonrası iskemi [34 Oy]
  4. Metastatik kord basısı [3 Oy]
  5. Spinal dural arteriovenöz fistül [24 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:


CEVAP: Doğru cevap E şıkkıdır. Spinal dural arteiovenöz fistülü olan hastaların yaklaşık yarısı i.v. metilprednizolon tedavisi sonrasında duyu ve motor yakınmalarının kötüleştiğini bildirmektedir. Bu durum tedavinin sonlandırılmasına rağmen devam edebilmektedir.

 
 
Kaynak: CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology: April 2018 - Volume 24 - Issue 2, Spinal Cord Disorders - p 407–426