Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

30.05.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 

22 yaşındaki erkek hasta denge tahtasından düşüyor ve başını hiperekstansiyon pozisyonunda yere çarpıyor. Olay sonrasında kollarını kaldırmada belirgin güçlük çekiyor, ince beceri işlerinde zorlanıyor. Bacakları ile ilgili bir yakınması olmuyor. Nörolojik muayenesinde üst ekstremite proksimal kaslarında 3/5, distal kaslarında 4+/5 kuvvet saptanırken, T6 seviyesinin üstünde ağrı ve ısı duyusunda azalma saptanıyor. Bu klinik senaryo aşağıdaki spinal kord hastalıklarından hangisi ile uyumludur?Seçenekler:
  1. Anterior kord sendromu [15 Oy]
  2. Santral kord sendromu [37 Oy]
  3. Tam kord kesisi [2 Oy]
  4. Yarı kord kesisi [3 Oy]
  5. Posterior kord sendromu [11 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap B şıkkıdır. Santral kord sendromu, alt ekstremitelere kıyasla üst ekstremitelerde daha belirgin kuvvet kaybı ile karakterizedir. Bunun temel nedeni, lateral kortikospinal traktusta üst ekstremite ile ilgili aksonların, alt ekstremite ile ilgili aksonlara göre daha medialde yerleşmesidir. Sıklıkla lezyon seviyesinin altında duyusal belirti ve bulgu mevcuttur. İlk önce ağrı-ısı duyu kaybı ortaya çıkar. Derin duyu ve dokunma duyusu korunur (dissosiye duyu kaybı). Boyun ağrısı ve mesane fonksiyon bozukluğu önemli bulgulardandır. En sık nedeni, boynun hiperekstansiyondayken travmaya uğramasıdır.