T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ile gerçekleştirilen görüşme hakkında bilgilendirme:

31.05.2018

Sayın Üyemiz,

Türk Nöroloji Derneği olarak görüşme talebimiz neticesinde 30 Mayıs
2018 tarihinde TC. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ile
bir görüşme gerçekleştirilmiştir.Özellikle SUT ve ek ödemelere ilişkin
gerçekleştirilen görüşmeye Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk,
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Nöroloji
Koordinasyon Çalışma Grubu Moderatörü Uzm. Dr. Ahmet Onur Keskin ve
Uzm. Dr. Mecit Tuncay Epceliden katılmıştır.

Görüşmede Müsteşar Eyüp Gümüş'e derneğimizin faaliyetleri, yeterlik
kurulu, nöroloji müfredatı, nöroloji uzmanlarının başta geri ödemeler
(SUT- SGK) olmak üzere mesleki uygulama sırasında karşılaşmakta
oldukları güncel sorunları hakkında bilgi verildi.
Sayın Müsteşar: “Bu konularda daha önce de kendilerine Türk Nöroloji
Derneği tarafından talepte bulunulduğunu ve gerekli çalışmaların devam
ettiğini, bu yılın Temmuz ayına kadar yeni SUT'u yetiştirmeye
çalıştıklarını; yeni sistemde ek ödemelerde bu adaletsizliğin
giderileceğini, yeni SUT yayımlanmadan önce bu konuda ilgili
derneklerle yeniden bir araya gelineceğini ve karşılıklı görüş
alışverişi sonrası SUT değişikliklerinin yayımlanacağını " belirtti.

SUT konusunda nöroloji uzmanlarının yaşadığı haksızlığın ve
mağduriyetin en hızlı şekilde giderilebilmesi tekrar talep edildi.
Toplantıda ayrıca Nöroloji Uzmanlarının muayene sürelerinin daha uzun
ve kapsamlı olduğu, daha fazla zaman ve yetkinlik gerektirdiği
derneğimiz tarafından vurgulandı.
Bu bağlamda ilk 30 hasta muayenesi için daha yüksek puan verilmesi
talebi iletildi.

Toplantı karşılıklı iyi dileklerle sonlandırıldı.

Bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu