Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

6.06.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

Aşağıdaki klinik özelliklerden hangileri atipik bir optik nörit (ON) olgusu ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürür?

 Seçenekler:

  1. Ağrılı görme kaybı [12 Oy]
  2. Renk görmenin etkilenmesi [21 Oy]
  3. Görme alanı defekti [12 Oy]
  4. Bilateral ON [28 Oy]
  5. IV metil prednizolana iyi yanıt [5 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:


Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 

Tipik

Atipik

Yaş

Genç erişkin

<12yaş, >50 yaş

Taraf

Unilateral

Simültane bilateral

veya

Hızlı bilaterale progresyon

Ağrı

Hafif perioküler ağrı

Göz hareketleri ile artar

Hastayı uykudan uyandıran şiddetli ağrı

veya

Ağrısız görme kaybı

veya

>2 hafta devam eden ağrı

Görme

Spontan düzelme gösteren tek taraflı hafif-orta şiddette görme kaybı

Şiddetli görme kaybı (≥20/200)

veya

Yakınmaların üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen hiç düzelme olmaması

veya

>2 hafta süren progresif görme kaybı

Göz dibi

Normal veya hafif ödemli optik disk

Ödemli, yaygın kanamalı optik disk görünümü

veya

Makülar yıldız (nöroretinit) veya

Ön arka segment inflamasyonu

veya

Belirgin retinal eksüda

Diğer

Uhthoff femomeni, Pulfrich fenomeni, daha önceden kendiliğinden geçen nörolojik ataklar

Aile hikayesi, malignansi hikayesi

 

 

 

Kaynak:  Lancet Neurol. 2014;13(1):83-99