Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

12.06.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 

Haftanın Sorusu:

44 yaşındaki erkek hasta akut başlangıçlı sol hemiparezi ile başvuruyor. Hastanın hikayesinden son 1 haftadır ateşi olduğunu ve geçmişinde madde bağımlılığı olduğunu öğreniyorsunuz. Muayenede vücut ısısı 39.1 °C, kalpte üfürüm ve yüz dahil sol hemiparezi mevcut. Kranial MRG’de sağ frontal bölgede enfarkt, MRA’da serebral arter distalinde 2 adet küçük boyutlu anevrizma saptanıyor. Sedimentasyon hızı 86 mm/saat olan, transtorasik EKO tetkikinde mitral kapakta vejetasyon gözlenen hastaya öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?Seçenekler:
  1. Antikoagülan başlarım [20 Oy]
  2. Antiagregan başlarım [4 Oy]
  3. Antibiyotik başlarım [65 Oy]
  4. Distal anevrizma için endovasküler girişim planlarım [2 Oy]
  5. Mitral kapak replasmanı için konsültasyon isterim [3 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap C şıkkıdır. Hastanın mevcut durumu infektif endokardit ile uyumludur. Bu durumda atılacak birinci adım antibiyotik tedavi başlanmasıdır. Altta yatan mekanizmayı tedavi etmedikleri ve kanama riskini artırma olasılıkları olduğundan antiagregan ve antikoagülan tedavi önerilmez. Uygun süre ve dozda uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen tekrarlayan enfarkt geçiren hastalarda kapak replasmanı düşünülür.
 
 
 
Kaynak: Neurologic Complications of Cardiac and Aortic Disease. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology: June 2017 - Volume 23 - Issue 3, Neurology of Systemic Disease - p 654–668