Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Toplantılar

21.06.2018
Sayın Üyemiz,

Nöroloji pratiğinde kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak 19 Haziran
2018 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ve Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) ile toplantılar yapılmıştır.

 Toplantılarda ele alınan ilaçlar ve konular aşağıdadır:

1.       Baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçlar (antidepresanlar,
antiepileptikler, kardiyak ilaçlar-propranolol, verapamil )

2.       Uyku hastalıklarında kullanılan ilaçlar (antidepresanlar,
antiepileptikler, dopamin agonistleri, benzodiazepinler-klonazepam ,
antipsikotikler)

3.       Nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar
((antidepresanlar, antiepileptikler)

4.       Tremor tedavisinde ilaçlar (propranolol, primidon)

5.       Yeni kuşak oral antikoagulanların nörologlar tarafından
recetelenmesi ve raporlanması

6.       Yeni yapılan SUT düzenlenmesi sonrası antidepresanların
nörologlar tarafından raporlanmasındaki sorunlar

Toplantılara TİTCK’dan Uzm.Dr. Banu Bayar, SGK’dan Dr. Tuncay Alkan ,
Türk Nöroloji Derneği  (TND) adına Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Prof.
Dr.Demet  Özbabalık  Adapınar , Yrd. Doç. Dr. Bahar Erbaş ve dernek
yönetici sekreterimiz Nurgül Sayhan katılmıştır.

Toplantı sonucu olarak özellikle nöroloji pratiğinde sahada sık
kullanılan ve yukarıda bahsi geçen ilaçların (ilk 4 maddede yazılı
olanların) “TİTCK ek onayı almadan endikasyon dışı ilaç listesi” ne
alınması yönünde adım atılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda
bilimsel literatür / kılavuzlar desteği  ve TND’nin  ilgili çalışma
gruplarına danışılarak gerçekleşebilecek olan bu değişiklik ile
nöroloji pratiğindeki medikolegal birçok problemin çözülebileceği
düşünülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu