BASIN AÇIKLAMASI: TÜRKİYE NÖROLOJİK BİLİMLER ARAŞTIRMA ÖNCELİKLERİ ÇALIŞTAYI – 22 HAZİRAN 2018, İSTANBUL

22.06.2018

BASIN AÇIKLAMASI

Nörolojik hastalıklar bütün dünyada ölüm ve sağlıklı yaşam yılı kaybına neden olan en yaygın hastalıklardır. Çoğunluğu yaşla birlikte ilerleyen ve dejeneratif yapıda olan nörolojik hastalıklar, dünyada yaşlı nüfusun giderek artması ile toplum sağlığı açısından daha da önemli hale gelmiştir. Yaşadığımız 21. Yüzyıl beyin yüzyılı olarak kabul edilmiştir ve bütün dünyada nörolojik hastalıkların yaygınlığı, önlenmesi, hızlı ve etkin tedavi edilmesi ve hastanın tekrar normal işlevine ve hayata kazandırılması için nörorehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve sağlık hizmetine yönelik çalışmaların artırılması, desteklenmesi ve bu alan özel sağlık bütçesi yapılması yönünde bilimsel, politik ve stratejik aksiyon planları oluşturulmuştur ve oluşturulmaktadır.

Ülkemizde nörolojik hastalık sıklığı ve yaşam kalitesini etkilemesine göre serebrovasküler hastalıklar, demaslar, multipl skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar, epilepsiler, Parkinson hastalığı ve diğer hareket hastalıkları, başağrıları, nöromüsküler hastalıklar, metabolik ve  genetik nörolojik hastalıklar ve daha birçok nörolojik hastalığı da kapsayarak oldukça geniş bir yelpazede karşımızaçıkmaktadır.
Türk Nöroloji Derneği olarak, ülkemizde de aynı şekilde, değişen toplum özellikleri ve benzer şekilde artış gösteren nörolojik hastalıklar alanında araştırmalara olan ihtiyaçlar konusunda farkındalıkları artırmak, bilimsel araştırma geleneğini güçlendirmek ve tıbbi bilimsel araştırmalar sıralamalarında daima ilk üç sırada yer alan nörolojik araştırmalar konusunda özellikle genç bilim insanlarını desteklemek, dünya ve ülkemizde öncelik oluşturan alanları vurgulamak, araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bilimsel projeleri destekleyen kurum ve organizasyonlarla araştırmacıları buluşturmak, nörolojik araştırma alanlarında işbirliğini motive etmek amaçlıyla ülkemizde ilk olan “Nörolojik Bilimlerde Araştırma Öncelikleri  Çalıştayı” nı gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizin tüm bölgelerindeki üniversite ve diğer eğitim merkezlerini temsil edecek şekilde davet edilen genç bilim insanları çalıştay süresince nörolojik alanlarda araştırma yapmaya yönelik sorularının cevaplarını bulacaklardır.

Nörolojik bilimlerde araştırma finansmanı ve araştırmacı nörologların yetiştirilmesi başlıklarında problemin boyut tespiti ve çözüm odaklı gayretler bu çalıştayda mercek altına alınacaktır. TND klinik araştırmaları örneğin kohort çalışmalarını özendirmek gayesi taşıyor. Üyelerimizden hemen her seviyede araştırma projeleri bekliyor ve bunları desteklemek istiyor. Bu amaçla TÜSEB, TUBİTAK, YÖK, Üniversiteler, Avrupa Birliği ve doğrudan Endüstri gibi bilimsel araştırmaların finansmanını yapabilecek tarafların temsilcileri ile nörologlarımızı bir araya getirmeyi planlıyor. Bu çalıştay yola çıkışın kesin göstergesi olup gelecek yıllarda daha kapsamlı aktivitelerle devam edileceği açıktır. Uzmanlık alanımızda yapılacak bilimsel araştırmalarımızın kalite ve yararlılığının yükseltilmesi için gerekli basamakları belirlemenin TND’nin ana işlevlerinden olduğu kuşkusuzdur. TND doğru yöntemle elde edilmiş bilgiyi merkeze alan bu çabayı gerçekleştirme çizgisinde planlama yapma hedefindedir

Dileğimiz nöroloji bilim dünyasına etkin katkıda bulunabilmek, ülkemiz önceliğinde olan nörolojik hastalıklarda önleme, tedavi ve yönetim alanlarında yenilikler getirebilmektir.

 

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türk Nöroloji Derneği Başkanı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çalıştay Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mahmut Edip Gürol,  Çalıştay Başkanı, Philip Kistler Stroke Center, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School