Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

27.06.2018

Değerli Üyemiz,

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 


 

İntravenöz TPA uygulamasının ilk 24 saatinde semptomatik intrakranial kanama meydana geliyor. Bu durumda verilebilecek en uygun ajan hangisidir?Seçenekler:
  1. Kriyopresitat [55 Oy]
  2. Deksametazon [4 Oy]
  3. Hipertonik tuz [3 Oy]
  4. Mannitol [11 Oy]
  5. Pentoksifilin [3 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap A şıkkıdır. İntravenöz TPA uygulaması sonrası meydana gelen semptomatik intrakranial kanama tedavisi için kontrollü bir klinik çalışma yapılmamıştır. Yine de pek çok tedavi protokolü düşük fibrinojen seviyesini düzeltmek için kriyopresipitat kullanımını önermektedir. Bunun dayanağı, retrospektif bir çalışmada hematom genişlemesi ile düşük fibrinojen seviyesi (150 mg/dl altına düşmesinin) arasındaki ilişkinin gösterilmesidir.
 
Kaynak: 1. Stroke 2013;44(3):870Y947. doi:10.1161/STR. 0b013e318284056a.
 
2. Neurocrit Care 2016; 24(1):6Y46. doi:10.1007/s12028-015-0222-x