“Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği – SCOPİ” Sempozyumu, UDEK

4.07.2018

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1424/2018 Sayılı 03.07.2018 Tarihli “Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği – SCOPİ Sempozyumu ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

 

Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/sempozyum_ duyuru.zip