SUT Bilgilendirme

11.07.2018
Değerli Üyemiz,
 
5 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de SUT'ta değişiklik yapıldığına
dair bir tebliğ yayınlanmıştır.
 
Türk Nöroloji Derneği olarak, bu tebliğ ile birlikte nöroloji
uzmanlarının yeni uygulamalardan, puan/fiat bazında bir önceki
uygulamaya göre; hangi farklılıkları taşıdığını  -gerek hukuk
büromuzdan, gerekse uzmanlık koordinasyon çalışma grubumuzdan
aldığımız görüşler doğrultusunda- sizlerle paylaşmak istiyoruz.
 
Öncelikle tebliğ puan üzerinden değil, fiyatlandırma üzerinden
yayınlanmış bir tebliğdir. Puanlandırma ile ilgili değişikliklerin
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından onay sürecinde olduğu ve en
kısa sürede yayınlanacağı bilgisi verilmiştir. Puanlandırma üzerinden
olmayan her türlü değişiklik hekimin dışında, hekimin çalıştığı
kurumun kazancı yada kaybıdır. Puan sistemi ise toplamda hekime
yansıyan miktarı simgeler. Girişimsel işlemler ile ilgili bir tebliğ
niteliğinde olmayan bu tebliğde bazı işlemlerin işlem puanları
azalırken, bazı işlem kodlarında ise yüzde 14 ila yüzde 225 arasında
fiyat artışı sağlanmış olup, nöroloji alanında bir farklılık
içermemektedir.
 
Seçim süreci sonrası olası bürokratik değişimler nedeniyle; sabırla
sonucu beklemek gereklidir. Konu ile ilgili girişimler büyük bir
özveriyle takip edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunuyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu