Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

16.08.2018

Değerli Üyemiz,


Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Glasgow Koma Skalasında göz açma, sözel, motor komponentler değerlendirilerek elde edilen en iyi yanıtlar puanlanır. Aşağıdaki motor komponent değerlendirmelerinden hangisinde hastanın sağ tarafında en iyi yanıt elde edilmiştir?

 Seçenekler:

  1. Sağ kolda fleksiyon, sol kolda ağrı lokalizasyonu [13 Oy]
  2. Sağ kolda yanıt yok, sol kolda ekstansiyon [0 Oy]
  3. Sağ kolda ağrı lokalizasyonu, sol kolda emirlere yanıt [54 Oy]
  4. Sağ kol anormal fleksiyon, sol kolda ağrı lokalizasyonu [0 Oy]
  5. Sağ kolda ağrı lokalizasyonu, sol kolda fleksiyon postürü [30 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Verilen şıklar içinde sağ tarafta en iyi motor yanıtın C ve E şıklarında olduğu görülmektedir. E şıkkında sağda elde edilen yanıt, sol taraftan daha iyidir.