Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

3.09.2018

Değerli Üyemiz,


Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

Haftanın Sorusu:
 MG tanısında en duyarlı ve özgül yöntemler hangisinde belirtilmiştir?
 


Seçenekler:
  1. En Duyarlı: AChR antikoru - En Özgül: Tek Lif EMG incelemesi [25 Oy]
  2. En Duyarlı: Ardışık Sinir Uyarım Testi - En Özgül: Tensilon Testi [7 Oy]
  3. En Duyarlı: Tek Lif EMG incelemesi - En Özgül: AChR antikoru [54 Oy]
  4. En Duyarlı: Ardışık Sinir Uyarım Testi - En Özgül: Buz Testi [3 Oy]
  5. En Duyarlı: Tek Lif EMG incelemesi - En Özgül: Tensilon Testi [33 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap C şıkkıdır. Nöromusküler kavşak iletim anormalliği göstermekte en duyarlı (“sensitif”) test tek lif EMG incelemesi iken, en özgül (“spesifik”) test AChR antikor incelemesidir.
Kaynak: Bird SJ (2017). Diagnosis of myasthenia gravis. Eichler AF, edUpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Retrieved Aug 23, 2017.