Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

11.09.2018

Değerli Üyemiz,


Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


56 yaşında erkek hasta kognitif ve vizüel problemi olması sebebiyle tarafınıza konsülte edildi. Özgeçmişinden 20 yıl önce cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığını öğrendiniz. Muayenede bulacağınız en olası özellik hangisidir?Seçenekler:

  1. Işığa ve akomodasyona yanıt korunmuştır [2 Oy]
  2. Işık yanıtı yoktur, akomodasyona yanıtı vardır [65 Oy]
  3. Işığa yanıtı vardır, akomodasyona yanıtı yoktur [25 Oy]
  4. Akomodasyona ve ışığı yanıtı yoktur [4 Oy]
  5. Hasta total amarozdur. [6 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap B şıkkıdır. Beklenen pupilla anormalliği santral sinir sistemi sfilizinde görülen Argyll Robertson pupillasıdır. Bu durumda ışığa yanıt elde edilmezken, mesafeye cevabının korunduğu görülür. Pupillalar sıklıkla anizokorik ve miyotiktir, kenarları düzensizdir. 
 
Kaynak: J Neuroophthalmol 2006;26(2): 134-8