54. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri özetleri son gönderme tarihi 28 Eylül 2018 tarihine uzatılmıştır.

17.09.2018
54. Ulusal Nöroloji Kongresi
Bildiri özetleri son gönderme tarihi 28 Eylül 2018 tarihine 
uzatılmıştır.