Türk Nöroloji Derneği ve Sağlık Bakan Yardımcısı Görüşmesi Hakkında

17.09.2018

Sayın Üyemiz,

 

Türk Nöroloji Derneği (TND) Yönetim Kurulu ve SUT Komisyonu, T.C.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammed Güven'i 5 Eylül

2018'de makamında ziyaret etti. Görüşmede Derneğimiz hakkında kısa bir

bilgi veren TND Başkanı Sayın Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, tüm

üyelerimizin güncel sorunlarını ve isteklerini sözlü ve yazılı olarak

Sn. Muhammed Güven'e iletti. Özellikle nörologların ek ödemeler

konusunda yaşadığı sorunların dile getirildiği toplantıda, söz konusu

mağduriyetin düzeltilmesi talep edildi. Sn. Muhammed Güven tarafından,

"Ek ödemeler" konusundaki gereken düzenlemenin yıl sonuna kadar

yapılacağı, bu konudaki mağduriyetin giderileceği bilgisi paylaşıldı.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu