Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi: TTB

19.09.2018

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1950/2018 Sayılı 13.09.2018 Tarihli “Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

 

Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0026.pdf