Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi

21.01.2015

Ülkemizde hekimler ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve de özelde acil klinik çalışanlarına yönelik şiddet olayları gittikçe artmaktadır.

Acil Servis’te çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ve mesleki risklerini belirlemek, sonuçlar doğrultusunda çözüm üretmek ve bunları tüm sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve İstanbul Tabip Odası tarafından bir anket hazırlanmıştır. Ankete son katılım tarihi 01 Nisan 2015’dir.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Anket: http://www.ttb.org.tr/index.php/Guncel/guncel-5085.html