European Brain Council (EBC) Strategic Workshop Toplantı Katılım Raporu

4.10.2018

Sayın Üyelerimiz,

 

24-25 Eylül 2018 tarihlerinde Belçika Brüksel’de yapılan ‘’European Brain Council (EBC) Strategic Workshop’’ toplantısında,  derneğimiz Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Prof. Dr. Nerses Bebek tarafından temsil edilmiştir. Toplantı ile ilgili detaylı program ve bilgilendirme için tıklayınız.  

Sn. Nerses Bebek’in toplantıya ilişkin görüşlerini aşağıda bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 


 

“Farklı merkezler, kurumlar ve ilaç endüstrisini temsilen yaklaşık 50 kişinin katıldığı toplantının ana konusu Avrupa Birliği projeleri, Horizon 2020, nadir nörolojik hastalıklar ile ilgili proje olasılıklarının karşılıklı tartışılması olmuştur.

EBC ve Başkanı Prof. Monica Di Luca tarafından sunulan EBRA (European Brain Research Area) projesinin AB komisyonu tarafından kabul edildiği, önümüzdeki ay ayrıntıların değerlendirileceği ve son kararın verileceği belirtildi. Henüz son karar aşamasında olması nedeniyle ayrıntılar paylaşılmadı ancak projenin nadir hastalıklarda daha önce elde edilmiş haritalama çalışma sonuçları ile nadir hastalıkların ilişkilendirilmesi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Bu amaçla kasım ayında 2. bir toplantının yapılabileceği bildirildi.  

Avrupa Birliği’nde görevli kişilerin projelere bakışları kendi katılımları ile dinlendi ve sorular sorulabildi. Fenilketonüri, Alzheimer çalışmaları ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi, tedavi, bilgi paylaşımı, dijital sağlık gibi farklı alanlarda grup çalışmaları ve proje üretme toplantıları gerçekleştirildi. Karşılıklı tartışma, tanışma, bilgi ve dilek paylaşımı imkanı oldu.

Bu toplantıda ülkemizin ve derneğimizin temsil edilmesinin tanınılırlık, projelerde paydaş olma gibi konularda önemli bir katkısının olduğu kanaatindeyim. Saygılarımla.”

Prof. Dr. Nerses Bebek