TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

27.11.2018

Değerli Üyelerimiz,

Hekimlik eğitimi almaya başladığımız ilk günden itibaren bizlere
hekimliğin “hem bilim hem de sanat” olduğu söylenir. Bilim ve sanat
birbirine zıt olan fakat birbirini tamamlayan özellikler içerir. Bilim
objektif olmayı ister, sanat hayalci olmayı. Hekim düşünürken
kesinlikle bilimin objektif verilerini kullanır ancak  diğer taraftan
yaşamanın da yaşatmanın da bir sanat olduğunu bilir. Çok sayıda
meslektaşımızın uğraşıları arasında fotoğraf yer almaktadır.
Fotoğrafın sanat olup olmadığı sonsuz bir tartışma olsa da birçok
hekimin sanat eseri sayılabilecek güzellikte fotoğraflar çektiğini
biliyoruz. Bu nedenle bu yıl da kongremizde artık gelenekselleşmeye
başlayan “ TND Fotograf Yarışması” yer alıyor ve sizlerin katılımıyla
giderek daha güçlü bir aktivite haline geliyor.

Paylaşmaya değer gördüğünüz fotoğraflarınızı 1 Aralık 2018 tarihine
kadar, [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Şartname için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği
Kongre Düzenleme Komitesi