Hacettepe Genel Cerrahi Konferansları 2018: TTB

8.10.2018

Türk Nöroloji Derneği Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Yorgancı tarafından Birliğimize iletilen mesajda 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Merkez Kampüs Kongre Merkezinde düzenlenecek “Hacettepe Genel Cerrahi Konferansları 2018” duyurusu yer almaktadır. Bu senenin konu başlığı “Cerrahi Asistan Eğitimi” olarak belirtilmektedir.

Sayın Yorgancı mesajında “Şimdiye kadar ülkemizde bu konuyu, bu kadar detaylı hiç konuşmadık. Cerrahi eğitimin Avrupa ve Amerika'daki en önemli isimleri Profesör Oscar Traynor ve Profesör Patric O'leary bizlerle olacak. Konuya ilgi duyan tüm öğretim üyelerimizi ve asistanlarımızı bu toplantıya bekliyoruz.” demektedir. 

Programın detaylarına https://www.hacettepegencerkonferanslari.org/ adresinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

 

Dr. Gülriz Erigen

 

TTB-UDEK Genel Sekreteri