Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

10.10.2018

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 


 

Haftanın Sorusu:

28 yaşındaki kadın hasta son 2 haftadır devam eden baş ağrısı, bulantı yakınması ile acil servise ev arkadaşı tarafından getiriliyor. Hikaye derinleştirildiğinde hastanın yukarıdaki yakınmalara ek olarak son birkaç gündür sinirli ve alıngan olduğu, arkadaşını anlamsız yere gerçekleşmemiş olaylar nedeniyle suçladığı (kıyafetlerini çalmakla suçlamış) öğreniliyor. Acil serviste önce psikiyatri hekimi tarafından değerlendirilen hastada akut psikotik atak ekarte edilemiyor, hasta nöroloji servisine yatırılıyor. EEG ve kranial MRG’si normal olan hastanın yatışının 2. gününde sorulara cevap verme süresinin uzadığı dikkati çekiyor, görsel sanrıları gelişiyor. Aşağıdaki antikorlardan hangisinin bu tabloyu oluşturma ihtimali en fazladır?Seçenekler:

  1. Antinöronal nükleer antikor-1 (ANNA-1, anti-Hu) [12 Oy]
  2. Ganglionik asetilkolin reseptör antikoru [3 Oy]
  3. Glutamik asit dekarboksilaz 65 (GAD65) antikoru [7 Oy]
  4. N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antikoru [54 Oy]
  5. Voltaj-kapılı potasyum kanal (VGKC) kompleks antikoru [12 Oy]
Doğru Cevap:

Cevap D şıkkıdır. NMDA reseptör antikoru giderek progrese olan sterotipik bir hastalığa neden olmaktadır. Bu antikor kanda ve BOS’da artabilir. Önce ateş, baş ağrısı, bulantı olurken, bunları psikiyatrik belirtiler ve davranış değişiklikleri izlemektedir. Bu yakınmalar ile hastalar sıklıkla psikiyatri uzmanına başvurabilmektedir. Hastalarda ek olarak nöbet, çeşitli hareket bozuklukları (diskinezi, distoni, rijidite, vb.) ve santral otonomik bozukluklar (hipertermi, taşikardi, hipertansiyon, hipoventilasyon) da görülebilmektedir. Altta yatan neden olarak mutlaka over teratomu araştırılmalıdır.  Son çalışmalar, eğer tümör varsa onun çıkarılmasıyla birlikte erken ve agresif immünosüpresyonun, pozitif sonuçlara yol açtığını ve hastaların% 80'inde anlamlı düzelme sağlandığını göstermiştir. Tedavi ile relaps oranları düşmüştür. İlk 2 yıl içinde hastalığın tekrarlama riski % 10-15’tir.
 
Kaynaklar: 1. Schizophr Res. 2016 Sep; 176(1): 36–40.
 
2. Physiol Rev. 2017 Apr;97(2):839-887