Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

24.10.2018

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Aşağıdakilerden hangisi Karpal Tünel Sendromunda beklenmez?
 Seçenekler:

  1. Tenar atrofi [1 Oy]
  2. Tenar bölgede belirgin uyuşukluk [19 Oy]
  3. Omuz ağrısı [57 Oy]
  4. Phalen bulgusunun Tinel bulgusuna göre daha duyarlı olması [15 Oy]
  5. El becerilerinde azalma [9 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap B şıkkıdır. Tenar bölgede uyuşukluk olması için median sinirin palmar kutanöz duyu dalının etkilenmesi gerekir. Bu sinir genel olarak karpal tünel içinden geçmeden elin tenar bölgesinin inervasyonunu sağlar.
 
KTS ile Yüksek Oranda Uyumlu Belirti ve Bulgular
Olası KTS Belirti ve Bulguları
KTS ile Uyumlu Olmayan 
Belirti ve Bulgular
·  Hastayı uykudan uyandıran paresteziler
·  Elleri sallama ve ovuşturma gereği
·  Eli kullanırken ağrı/parestezi (araba sürmek, telefon-eşya- gazete tutmak)
·  Küçük parmak dışındaki parmaklarda duyu bozuklukları
·  Tenar atrofi
·  Phalen testinin semptomları provoke etmesi
·      El, el bileği, önkol, kol ve/veya omuz ağrısı
·      5 parmakta parestezik duyumlar
·      I.,II., III. ve/veya IV. parmakta sürekli olmayan duyu bozuklukları
·      El becerilerinde azalma
·      El bileğinde tinel testinin (+) olması
 
·    Boyun ağrısı
·    Ağrı olmaksızın parestezi
·    Tenar bölgede belirgin uyuşukluk
·    Hipotenar kaslar, interfalangaeal kaslarda zayıflık/atrofi ile dirsek fleksör ve ekstansör kaslarında zayıflık/atrofi