Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

6.11.2018

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Aşağıdakilerden hangisi duyusal nöronopatilerin (gangliyonopati) klinik bulgularından biri değildir?
 


Seçenekler:
  1. İnce ve kalın çaplı duyu liflerini etkiler [13 Oy]
  2. Distal duyusal tutulum ile karakterizedir [24 Oy]
  3. Simetrik veya asimetrik olabilir [9 Oy]
  4. El ve ayak parmaklarında psödoatetoik hareketler görülebilir [24 Oy]
  5. DTR azalır veya elde edilemez [25 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap B şıkkıdır. Duyusal nöronopatiler, periferik nöropatilerin az görülen bir alt grubu olup arka kök ganglionu (DRG) ile trigeminal ganglionları ve bunların periferik ve santral projeksiyonlarını etkiler. Kliniğinde, ince ve kalın çaplı duyu liflerinin uzunluğa bağımlı olmayan, genellikle multifokal ve asimetrik tutulumu dikkati çeker. Duyusal ataksi, el ve ayak parmaklarında psödoatetoik hareketler, nistagmus görülen bulgulardandır. Kuvvet nadiren etkilenirken, DTR’ler sıklıkla elde edilemez.
Kaynaklar:
1. Curr Neurol Neurosci Rep 2017;17:79 
 
2. Muscle Nerve 2016;53:8–19