Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


RRMS tanısı ile takip edilen hasta akut gelişen diplopi ve sağ tarafa belirgin ataksi ile hastaneye yatırılıyor. Kontrastlı beyin MRG’sinde pons düzeyinde yeni bir lezyon saptanıyor. Hastaya 5 gün puls steroid tedavisi veriliyor. Tedavi sonrası takip edilen hastanın yakınmaları ve muayenesi 2 hafta geçmesine rağmen düzelmiyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi en uygun tedavi seçeneğidir?Seçenekler:
  1. Ek 3 gün puls steroid tedavisi [44 Oy]
  2. IVIg [12 Oy]
  3. Natalizumab [10 Oy]
  4. Oral steroid tedavisi [6 Oy]
  5. Plasma değişimi [24 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap E şıkkıdır. Uygun akut atak tedavisine rağmen hastanın belirti ve bulgularında düzelme sağlanmıyorsa, ikinci basamak tedaviye geçilmelidir. Seçeneklerde sunulan tedaviler arasında en güçlü kanıtlar plazma değişiminden gelmektedir. Beş gün IVMP sonrası akut atak yakınmaları düzelmeyen MS hastalarında gerçekleştirilen çift-kör, randomize çalışmada sham grubuna göre 7 kür gün aşırı plazma değişimi yapılan grupta klinik bulgularda anlamlı bir düzelme sağlanmıştır (%42 x %5.9).
 
Kaynak: Ann Neurol 1999;46;878-886

 


Copyright © 2019 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale