Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

21.11.2018

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Siyatik nöropati için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
 Seçenekler:

  1. En sık travmaya uğradığı bölgeler gluteal bölge ve uyluk ortasıdır [1 Oy]
  2. Gluteal bölge tuzaklanmasında hamstringler dahil olmak üzere siyatik sinir tarafından inerve olan kaslarda kuvvet ve duyu kaybı olur [6 Oy]
  3. Uyluk ortasında tuzaklanmada en azından bazı hamstring kasları korunur [7 Oy]
  4. Siyatik sinirin ön planda veya tamamen lateral trunkusunu etkileyen lezyon peroneal nöropatiye benzer bir tablo oluşturur [7 Oy]
  5. Proksimal siyatik siniri etkileyen pek çok travmatik lezyon ön planda medial trunkusu hasarlar [50 Oy]
Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Siyatik nöropati başta kalça cerrahisi olmak üzere çeşitli bası veya travmatik olaylardan sonra gelişir. Nedeni yaklaşık %16 hastada tespit edilemez. Travmaya en sık gluteal bölge ve uyluk ortasında uğrar. Tüm siyatik nöropatilerde lateral (peroneal) dal, medial (tibial) dala göre daha çok etkilenir.
Kaynak: Rutkove SB (2017). Overview of lower extremity peripheral nerve syndromes. Eichler AF, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. Retrieved Aug 23, 2017.