Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

5.12.2018

54. Ulusal Nöroloji Kongresi Açılışı'nda Prof. Dr. Kaynak Selekler ve Doç. Dr. Baki Arpacı'ya Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet ödülü verildi.

 

Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet Ödülleri ülkemizde Nöroloji alanının gelişmesinde üstün hizmetleri bulunan bilim insanlarına verilen onursal bir ödüldür. Bu yılın Bilim ve Hizmet Ödüllerine Prof. Dr. Kaynak Selekler ve Doç. Dr. Baki Arpacı layık görüldü.  Ödüller 54. Ulusal Nöroloji Kongresi Açılış töreninde Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk tarafından takdim edildi. 

 

Hacettepe Üniversitesi'nde akademik kariyerini tamamlayan Prof. Dr. Kaynak Selekler, Türkiye Nörolojisine yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle bu ödüle değer görüldü. Çok sayıda nöroloğun yetişmesinde büyük emeği olan ve klinik nörolojinin hemen tamamında, artık çok da örneği bulunmayan, “tam bir usta” olan Kaynak hoca daha çok davranış nörolojisi alanında çalıştı. Bilgisayarlı beyin tomografisi konusunda yurt dışında eğitim alıp bu tekniğin yetmişli yıllarda ülkemizde tanınıp yaygınlaşmasında öncü rolü olan ekiptedir. Ancak, esas olarak Türk Nöroloji Derneği’nin 1990'lardaki kuruluşunun planlanması ve hayata geçirilmesindeki belirleyici rolü ve üstün gayreti ile hatırlanmaktadır. Türk Nöroloji Derneği’nin ve Türk Nöroloji Dergisi'nin bugünlere gelmesindeki emekleri unutulmaz. 

 

 

Doç. Dr. Baki Arpacı, 1978 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji kliniğinde eğitimini tamamlayarak nöroloji uzmanı oldu. Aynı hastanede 1990 yılında Doçent, 2015 yılında Klinik Nörofizyoloji Yan Dal uzmanlığı ünvanlarını kazandı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji kliniği EEG laboratuvarında, 1996’da Texas Baylor College Sleep Disorders Center’da bilgi birikimi ve deneyimlerini artırdı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Epilepsi polikliniği ve diğer yan dal polikliniklerinin kurulmasına öncülük edenler arasında yer aldı. On iki yurt dışı, 30 yurt içi yayını olan Dr. Baki Arpacı Ulusal ve Uluslararası Kongre’lerde 60’a yakın bildiri sunmuş, 17 tez danışmanlığı  yapıp çok sayıda nöroloji uzmanının nöroloji camiasına katılmasına öncülük etmiştir.