54. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Ödülleri

7.12.2018

Sözlü Bildiri Birincisi:

SS-20 DONDURULMUŞ OLARAK BANKALANAN KAS BİYOPSİSİ ÖRNEKLERİNDEN PRİMER MİYOBLAST HÜCRE KÜLTÜRÜ KURULMASI

 

BURCU BALCI-HAYTA 2 CAN EBRU BEKİRCAN-KURT 1 EVRİM AKSU 2 DİDEM DAYANGAÇ-ERDEN 2 ERSİN TAN 1 SEVİM ERDEM-OZDAMAR 1

 

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD

2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ AD

 

 

Sözlü Bildiri İkincisi:

SS-68 HAFİF EVRE ALZHEİMER HASTALARINDA KENDİ YÜZÜNÜ TANIMANIN MORF YÜZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

SABİHA TEZCAN AYDEMİR, AYŞE PETEK BİNGÖL

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ

 

Sözlü Bildiri Üçüncüsü:

SS-10 PARKİNSON HASTALIĞINDA SUMO GEN VARİANTLARININ İNCELENMESİ

 

HANDE YÜCEER 1 CEM İSMAİL KÜÇÜKALİ 1 BAŞAR BİLGİÇ 2 HAŞMET AYHAN HANAĞASI 2

 

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI

2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 

Poster  Bildiri Birincisi:

TP-69 OTOZOMAL ÇEKİNİK HEREDİTER SPASTİK PARAPAREZİDEN SORUMLU GEN VE MUTASYONLARIN TANIMLANMASI

 

BURÇAK ÖZEŞ 1 YEŞİM PARMAN 2 ESRA BATTALOĞLU 1

 

1- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ

 

Poster  Bildiri İkincisi:

TP-37 İDİYOPATİK PARKİNSON VE PROGRESİF SUPRANÜKLEER PARALİZİ’DE GÖZ HAREKETLERİNİN VİDEONİSTAGMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

HATİCE ERASLAN BOZ 2 AYCEM ÖZTÜRK 1 KORAY KOÇOĞLU 1 RAİF ÇAKMUR 2 BERRİL DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU 2 GÜLDEN AKDAL 2

 

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI, İZMİR

2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR

 

Poster  Bildiri Üçüncüsü:

 

EP-98 AKUT İSKEMİK İNMEDE SEREBRAL HASARIN SERUM HİPOKSİ İLE İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR 1 α İLE TESPİTİ MÜMKÜN MÜ?

 

ASLI AKSOY GÜNDOĞDU 1 DİLCAN KOTAN 4 ASUMAN DEVECİ ÖZKAN 2 AYŞE ERDOĞAN ÇAKAR 3 MEHMET AKDOĞAN 5

 

1- NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

2- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

3- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PLANLAMA BÖLÜMÜ

4- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

5- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI