Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

16.12.2018

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

44 yaşındaki erkek hasta görme kaybı ile başvuruyor. Muayenesinde sağ homonim hemianopsi ve sağda rölatif aferent pupil defekti saptanıyor. Lezyon nerededir?Seçenekler:

  1. Sol optik sinir ile optik kiazma arası [20 Oy]
  2. Sağ optik sinirin lateral lifleri [11 Oy]
  3. Sol lateral genikulat çekirdek [43 Oy]
  4. Sol oksipital korteks [2 Oy]
  5. Sol optik traktus [25 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Homonim hemianopsisi olan bir hastada, görme alanı defekti olan tarafta RAPD varlığı karşı taraftaki optik traktusta bir lezyona işaret etmektedir. RAPD’nin lezyonun kontralateralinde olmasının nedeni, nazal retinanın (temporal görme alanı) temporal retinaya göre daha fazla sayıda ganglion hücresi içermesi ve nazal retinada ışık duyarlılığının daha fazla olmasından dolayıdır.
 
 
Kaynak: 1. Neurology 2010; 75(21):e86-e87.