Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

24.12.2018

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Multipl skleroz tanılı 31 yaşındaki kadın hastanın son iki yıldır idrar problemleri başlıyor. Gün içinde sık idrara gitme, idrara yetişememe ve geceleri tuvalete gitme ihtiyacında artış tarifliyor. Kafein ve sıvı tüketimini düşürmek yakınmalarını azaltmakla birlikte tam fayda sağlamıyor. Bundan sonra önerilecek en uygun tedavi yaklaşımı hangisidir?Seçenekler:
  1. Amitriptilin [8 Oy]
  2. Aralıklı kataterizasyon [4 Oy]
  3. Mesane duvarına botulinum toksin uygulaması [12 Oy]
  4. Tolterodin [58 Oy]
  5. Tibial nöromodülasyon [5 Oy]
Kaynak:


Doğru Cevap:
Doğru cevap D şıkkıdır. Hastanın yakınmaları aşırı aktif mesane ile uyumludur. Yaşam tarzı değişiklikleri bu yakınmalar üzerinde kısmen etkili olsa da sıklıkla yeterli gelmez. Bu aşamada genellikle antikolinerjik (antimuskarinik) etkili bir ajana ihtiyaç duyulur. Yukarıda sunulan seçenekler arasında en çok tercih edilen ajan tolterodindir.  Amitriptilin de yan etki olarak antikolinerjik etkiler göstermekle birlikte genellikle birinci tercih olarak kullanılmaz. Sayılan diğer tedavi seçenekleri ilk basamak tedavilere yanıt vermeyen hastalarda seçilmektedir.
 
 
Nörolojik hastalıklarda görülen idrar inkontinansında tedavi seçenekleri
Konservatif ve farmakolojik tedaviler
Davranışçı tedavi
Antimuskarinik ajanlar (tolterodin, oksibutinin vb.)
b3-adrenerjik reseptör agonistleri (mirabegron)
Desmopressin
Tibial sinir nöromodülasyonu
Detrüssor kasına botulinum toksin enjeksiyonu
Cerrahi tedaviler
Sakral nöromodülasyon
Ogmentasyon sistoplasti
Detrüsör miyomektomi
Sakral deaferentasyon ve anterior kök stimulasyonu
 
Kaynak: Üriner inkontinans tanı ve tedavi. Editörler: Rahmi Onur, Ömer Bayrak. TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 2, 2015.