Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

7.01.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği


Haftanın Sorusu:

Aşağıdakilerden hangisi inme sonrası nöbet riskini arttıran faktörlerden biri değildir?
 Seçenekler:

  1. Sigara [48 Oy]
  2. Şiddetli hipertansiyon [1 Oy]
  3. Kan şekeri>270 mg/dl [10 Oy]
  4. Böbrek yetersizliği [7 Oy]
  5. KKY [26 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. İnme sonrası nöbet riskiyle ilişkili faktörler arasında inme alt tipi, inme şiddeti ve kortikal tutulum yer almaktadır. Farklı çalışmalarda vasküler risk faktörlerinin ve kronik böbrek yetmezliğinin inme sonrası nöbet ile ilişkisi vurgulanmıştır. Yukarıda sunulan seçeneklerden sigaranın bildirilmiş böyle bir etkisi yoktur.
 
Kaynaklar:
1.      Seizure. 2013 May;22(4):275-82.
 
2.      Epilepsy Res. 2014 Dec;108(10):1806-16