“Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı” genelgesi hakkında.

11.01.2019

Sayın Üyemiz,

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.12.2018 tarih ve 6400 sayılı “Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı” konulu genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Genelgede, 18 yaşından küçük hastalara acil ve ihtiyaç olmayan durumlar dışında sadece pediatristlerin bakabileceği belirtilmektedir. Bu durum diğer uzmanlık alanlarında olduğu kadar, Nöroloji uzmanları tarafından takip edilen 18 yaşından küçük hastalar ve hekimlerini de mağdur edecektir. Nöroloji alanına da kısıtlama getiren (çocuk hasta ancak acil ve ihtiyaç  durumunda bakılabilecek) bu karar doğrultusunda, TND Yönetim Kurulumuz derhal harekete geçmiştir. Hukuk departmanımızın görüşü de eklenerek, aşağıda sizin de bilgilerinize sunduğumuz hukuki sorularımızın cevaplandırması talebiyle; TND acilen bakanlıkla iletişim kurarak, gereğinin yapılmasını talep edecektir. Gerekirse bu konuda mağdur olan diğer uzmanlık dernekleri ile de işbirliğine gidilebilecektir. 

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

 


 

 

Konu hakkında TND Hukuk Bürosuna ilettiğimiz ve cevap beklediğimiz sorular:

 

1. Nöroloji sinir sisteminin bütün hastalıklarını doğumdan ölüme kadar tespit ve tedavi edebilen bir bilim dalıdır. Sadece zorunlu haller ve ihtiyaç halleri değil, hekim ve hastanın talep ettiği her halde de bu hakkı korunmalıdır. Bu genelge bu duruma zarar vermektedir. Hak kaybı konusunda ne yapılabilir?

2. Zorunlu veya ihtiyaç halinde çocuk hastaya bakan hekim neden normal şartlarda da bakamıyor. İhtiyaç durumunda zarar verebilme serbestisi mi var? Zorunlu durumda bakabiliyorken, normal durumda bilgi ve becerilerini unutuyor mu?

3. Pediatrist çocuk hastanın tanı ve tedavisini tamamen farklı bir fizyolojinin olduğu erişkin yaşta da sürdürebiliyorken (pediatri yaklaşımıyla hastalıklar doğumdan ölüme aynıyken) neden nörologlar çocuk hasta izleyemiyor?

4. 18-23 yaş arası hangi gerekçe ile gereklidir. Çocuk hasta kliniklerinin alt yapısı yetişkin hasta izlemeye uygun mudur?

 

EK1 İlgili Genelge