Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

22.01.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


55 yaşındaki kadın hasta 3 aydır devam eden proksimal kuvvet kaybı ve deri döküntüsü ile başvuruyor. Dermatomiyozit düşünülüyor. Yüksek doz prednizolon tedavisi ile klinik düzelme görülmekle birlikte kilo artışı ve kontrolsüz kan şekeri yüksekliği nedeniyle metotreksat (MTX) başlanması planlanıyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığı MTX kullanılması için engeldir?Seçenekler:

  1. CK yüksekliği [17 Oy]
  2. Membran atak kompleksi varlığı [26 Oy]
  3. Anti-Jo-1 antikorları [14 Oy]
  4. Anti-Mi-2 antikorları [14 Oy]
  5. ANA pozitifliği [7 Oy]
Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır. İnflamatuvar miyopatili hastaların %15-30’unda Anti-Jo-1 antikorları bulunur. Antikoru pozitif hastaların %50-75’inde interstisiyel akciğer hastalığı gelişir. Metotreksat, inflamatuvar miyopatinin ikinci basamak tedavisinde kullanılan bir ajandır. Alopesi, stomatit, teratojenite, enfeksiyon riski dışında kemik iliği, karaciğer, böbrek ve pulmoner toksisitesi bulunmaktadır. Metotreksat kullanan hastalarda %3-7 oranında interstisiyel akciğer hastalığı geliştiği bildirilmiştir. Bu nedenle Anti-Jo-1 antikoru pozitif hastalarda metotreksat kullanımından kaçınmak gerekir.
 
 
Kaynak: Amato AA. Treatment of inflammatory myopathies. AAN 2018