Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

30.01.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 

 


Beyin ölümü tanısında dolaşımı değerlendiren destekleyici testler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ifadelerden hangisi doğrudur?
 Seçenekler:

  1. Bu testler beyin ölümü tanısı ile uyumlu saptansa da 2. nörolojik muayene yapılmalıdır. [33 Oy]
  2. DSA’nın tanı koydurucu olabilmesi için hem ICA, hem ECA sulama alanında akım izlenmemelidir. [18 Oy]
  3. DSA’da kontrastın yüksek basınç altında sadece ön sistem dolaşımına enjekte edilmesi yeterlidir. [7 Oy]
  4. Transkranial Dopplerde akım yokluğunun tanı koydurucu olabilmesi için beyin ölümü gelişmeden önce anterograd akım varlığı doğrulanmalıdır [31 Oy]
  5. Radyonüklid serebral sintigrafi özellikle beyinsapının değerlendirilmesinde işe yarar [10 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır.
 
 
Kaynak: Turkish Neurological Society - Diagnostic Guidelines for Brain Death. Turk J Neurol. 2014; 20(3): 101-104