Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

5.02.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


56 yaşındaki erkek hasta acil servise ani gelişen afazi ile başvuruyor. İlaçla kontrol altında giden hipertansiyon dışında bilinen bir hastalığı yok. Fizik muayenede tansiyonu 136/85 mmHg olarak saptanıyor. Nörolojik muayenede Broca afazisi dışında bulgu gözlenmiyor. Görüntüleme tetkikinde sol temporal lobda ventriküle açılmayan kanama tespit ediliyor. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bu hastada gelişen kanamanın altta yatan bir yapısal anormalliğe bağlı geliştiğini düşündürür?Seçenekler:

  1. Lezyonun temporal bölgede olması [50 Oy]
  2. Başvuru sırasındaki tansiyon değeri [27 Oy]
  3. Kanamanın ventriküle açılmamış olması [7 Oy]
  4. Özgeçmişte hipertansiyon olması [9 Oy]
  5. Hastanın cinsiyeti [0 Oy]
Doğru Cevap:

Doğru cevap A şıkkıdır. İntraserebral kanama yönetiminde önceliklerden biri kanamanın nedenini saptamaktır. Bu neden hipertansiyon veya amiloid anjiopati gibi primer bir neden olabileceği gibi altta yatan vasküler malformasyon gibi yapısal bir neden olabilir. Herhangi bir faktörün varlığı veya yokluğu kesin olarak altta yatan nedeni göstermese de, kadın cinsiyet, primer intaventriküler kanama olması, hipertansiyon veya koagülopati öyküsü olmaması, genç hastalarda lobar kanama varlığı altta yatan vasküler bir anormalliğe işaret eder. Bu hastanın yaşının genç olması ve izole temporal lob hemorajisi altta yatan yapısal bir anormallik açısından önemli olabilir.
 
 
Kaynak: Delgado Almandoz JE, Jagadeesan BD, Moran CJ, et al. Independent validation of the secondary intracerebral hemorrhage score with catheter angiography and findings of emergent hematoma evacuation. Neurosurgery 2012;70(1): 131–140; discussion 140. doi:10.1227/NEU. 0b013e31822fbf43.